LAS Academy LAS Academy

Edukacja muzyczna

“Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything” – Platon

O pozytywnym wpływie muzyki na rozwój i zdrowie człowieka wiedziano w starożytności.

 

 

Z nie do końca poznanej przyczyny, Homo sapiens w przeciwieństwie do innych zwierząt, rozwinął muzykę i język, które zostały utrzymane równolegle podczas naszej ewolucji. Jednak żadna z cywilizacji nie ceniła tak wysoko muzyki jak starożytni Grecy. Wczesne lata edukacji obejmowały wychowanie fizyczne, po którym następowało 6 lat edukacji muzycznej. Grecy uznawali muzykę za jedną z 4 części matematyki obok arytmetyki, geometrii oraz astronomii.

Obecnie badania naukowe z dziedziny neurobiologii i kognitywistki wykazały, że obcowanie z dźwiękiem powinno być nieodłącznym elementem zintegrowanego systemu edukacji. Wykazano, że edukacja artystyczna jest jedną z najlepszych metod kształtowania wrażliwości i formowania charakteru człowieka. Muzyka kształtuje pamięć aktywną, podzielność uwagi, twórczą wyobraźnię oraz kompetencje poznawcze. Ma to związek ze wzrostem liczby aktywnych komórek nerwowych w mózgu i polepszeniem przepływu informacji między neuronami.

Info

Dla nikogo nie jest przecież niespodzianką, że Mozart był jednym z najlepszych matematyków, a w muzyce powszechnie stosuje się logikę, rachunek prawdopodobieństwa, symetrię i translację. Badania prowadzone w Kanadzie wykazały, że ćwiczenia muzyczne znacząco poprawiały pamięć operacyjną u osób w wieku szkolnym. Amerykańscy naukowcy wykazali, że już kilkumiesięczny trening gry na instrumencie (pianinie) powodował aktywizację płata czołowego, kory motorycznej i pnia mózgu oraz wiązał się ze zwiększeniem neuroplastyczności mózgu, struktur odpowiadających za zdolność zapamiętywania i uczenia się. Co ciekawe muzycy w niektórych obszarach mają o wiele grubszą warstwę mieliny od nie-muzyków, co zwiększa sprawność mózgu, a w przyszłości zapobiega chorobom neurodegeneracyjnym. Mielinizacja jest proporcjonalna do liczby godzin spędzonych na grze na instrumencie. Czym więcej lat poświecimy na granie na instrumencie, tym sprawniej będzie działał nasz mózg. Korzyści grania na instrumencie obserwowane są nie tylko z zakresu umiejętności matematycznych oraz językowych, ale także emocjonalnych. U uczniów obserwuje się spadek zachowań agresywnych, zwiększenie empatii oraz wzrost dobrego samopoczucia.

Info

“If music be the food of love, play on.” – William Shakespeare “After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music” – Aldous Huxley “The music is not in the notes, but in the silence in between” – Wolfgang Amadeus Mozart