LAS Academy LAS Academy
LAS Academy LAS Academy

LAS Academy to wyjątkowe miejsce, które powstało z pasji do muzyki, sztuki i wszechstronnej edukacji. Z miłości do natury i nauki oraz z przekonania, że współczesną szkołę można zbudować inaczej – od podstaw.

Dzisiejszy świat, drastycznie różni się od świata, w którym wychowywali się nasi rodzice i dziadkowie.

Las Academy

Ciągły rozwój nauki, techniki i przemysłu stwarza ludzkości coraz to nowe możliwości i dlatego świat, w którym żyć będą nasze dzieci będzie różnił się jeszcze bardziej.

Z tego powodu zwróciliśmy uwagę na kilka kluczowych aspektów wyszczególnionych poniżej, w które wyposażony absolwent LAS Academy idący w świat poradzi sobie świetnie:

Uczymy się przez całe życie

Uczymy się przez całe życie

Rozwiń
Kreatywność

Kreatywność

Rozwiń
Muzyka

Muzyka

Rozwiń
Języki

Języki

Rozwiń
Wiara we własne siły

Wiara we własne siły

Rozwiń
Zdrowie emocjonalne

Zdrowie emocjonalne

Rozwiń
Empatia

Empatia

Rozwiń
Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

Rozwiń
Uczymy się przez całe życie

Uczymy się przez całe życie

Zostaliśmy wyposażeni w mózgi, które stworzone zostały do ciągłego uczenia się. Żaden inny organizm na świecie, nie robi tego lepiej niż my.


Zamknij

Ze światowej literatury naukowej czerpiemy wiedzę o tym jak uczy się mózg, i wykorzystujemy ją stwarzając jak najlepsze warunki procesu uczenia się. Zamiana motywacji wewnętrznej do uczenia się na motywacje zewnętrzną w postaci ocen, nie ma uzasadnienia. Wiemy, że ciekawe lekcje oraz inspirujący nauczyciele sprawią, że nauka postrzegana będzie jako przyjemność i rozwój wewnętrzny, wzmacniając chęć uczenia się przez całe życie.

Kreatywność

Kreatywność

Dzisiejszy świat wymaga innych kompetencji, niż miało to miejsce w XX wieku. Doceniamy ciekawość, elastyczność i kreatywność bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.


Zamknij

Wpieramy kreatywność w naszej szkole poprzez działania interdyscyplinarne, zadawanie odpowiednich pytań pobudzających do myślenia i refleksji, możliwość odkrywania i pielęgnację wyobraźni podczas zajęć zarówno przedmiotów ścisłych jak i artystycznych.

Muzyka

Muzyka

Obecnie badania naukowe z dziedziny neurobiologii i kognitywistki wykazały, że granie na instrumencie muzycznym powinno być nieodłącznym elementem zintegrowanego systemu edukacji.


Zamknij

Neurobiologia i naurodydaktyka wskazują na ogromne efekty, które trudno przyrównać do jakichkolwiek innych aktywności jakie mogą mieć wpływ na ludzki mózg. Mówił o tym Einstein, pisał Gordon, potwierdzają naukowcy z całego świata. Korzyści grania na instrumencie obserwowane są nie tylko z zakresu umiejętności matematycznych oraz językowych, ale także emocjonalnych. Platon pisał : “Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything”

Języki

Języki

Język stanowi główne źródło komunikacji, a globalizacja zmusza ludzi do porozumiewania się, dlatego nauka języków obcych jest tak ważna.


Zamknij

Język angielski nie jest traktowany u nas jako język obcy, ale jako drugi język niezbędny do komunikacji w dzisiejszym świecie. Na koniec szkoły podstawowej, chcemy aby nasi uczniowie płynnie komunikowali się i byli w stanie przeprowadzić dyskusję, argumentować, napisać artykuł i swobodnie czytać literaturę.

Wiara we własne siły

Wiara we własne siły

Budujemy wśród uczniów poczucie, że wszystko zależy od nas, a mianowicie od ilości i jakości pracy jaką wykonamy. Nie ma rzeczy niemożliwych.


Zamknij

Wychowani jesteśmy w przekonaniu, że rodzimy się z pewnymi talentami. Powoduje to dwa mylne przekonania. Z jednej strony poczucie, że jeśli mamy talent to sukces przyjdzie sam i bez ciężkiej pracy. Z drugiej strony zbyt szybko poddajemy się, kiedy spotykamy się z trudnościami w obszarze spoza naszego "talentu".

Zdrowie emocjonalne

Zdrowie emocjonalne

W szkole zwykle szczególny nacisk kładzie się na proces dydaktyczny pomijając w tym aspekt emocjonalny. Jednak w dzisiejszym świecie pełnym pędu, reklam, stresu i oceny, szczególnie ważne jest zadbanie o emocje naszych dzieci-równie ważne jak nauka.


Zamknij

Potwierdzono, że ocenianie sumaryczne (oceny) jest w dłuższej perspektywie demotywujące oraz może wpływać negatywnie na uczniów. Proces edukacyjny bez komfortu emocjonalnego jest nieefektywny. Stworzyliśmy autorski system dostarczania informacji zwrotnej opartej w dużej mierze na samoocenie. Dodatkowo dzięki małym klasom (12 osób) nauczyciel ma możliwość poznania każdego z uczniów i nawiązania z nim bezpośredniej relacji oraz dopasowanie treści do indywidualnych możliwości dziecka.

Empatia

Empatia

Współodczuwanie, czyli umiejetność wyobrażania sobie uczuć i emocji drugiej osoby oraz zdolność odczytywania sposobu myślenia drugiej osoby jest niezbędnym elementem tworzenia wartościowych relacji.


Zamknij

Na rozwój empatii wpływ mają relacje z rodzicami we wczesnym etapie dzieciństwa, a potem także środowisko, w jakim człowiek wzrasta i dlatego tak ważne jest zwracanie na nią uwagi, akcentowanie i wzmacnianie jej w przestrzeni szkolnej.

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

To nie przedmiot, którego można się nauczyć, gdyż oprócz wiedzy i umiejetność wymaga odwagi w działaniu.


Zamknij

Na przedsiębiorczość składa się: kreatywność i innowacja, umiejętność wykorzystania pomysłów, podejmowanie ryzyka (niepewność), dynamizm, aktywność oraz umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków. W LAS Academy podczas naszych lekcji, projektów i dodatkowych aktywności, tworzymy warunki, aby powyższe cechy mogły być ćwiczone.

Uczymy się przez całe życie

Uczymy się przez całe życie

Rozwiń
Kreatywność

Kreatywność

Rozwiń
Muzyka

Muzyka

Rozwiń
Języki

Języki

Rozwiń
Wiara we własne siły

Wiara we własne siły

Rozwiń
Zdrowie emocjonalne

Zdrowie emocjonalne

Rozwiń
Empatia

Empatia

Rozwiń
Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

Rozwiń

Zamknij
Uczymy się przez całe życie

Uczymy się przez całe życie

Zostaliśmy wyposażeni w mózgi, które stworzone zostały do ciągłego uczenia się. Żaden inny organizm na świecie, nie robi tego lepiej niż my.

Ze światowej literatury naukowej czerpiemy wiedzę o tym jak uczy się mózg, i wykorzystujemy ją stwarzając jak najlepsze warunki procesu uczenia się. Zamiana motywacji wewnętrznej do uczenia się na motywacje zewnętrzną w postaci ocen, nie ma uzasadnienia. Wiemy, że ciekawe lekcje oraz inspirujący nauczyciele sprawią, że nauka postrzegana będzie jako przyjemność i rozwój wewnętrzny, wzmacniając chęć uczenia się przez całe życie.


Zamknij
Kreatywność

Kreatywność

Dzisiejszy świat wymaga innych kompetencji, niż miało to miejsce w XX wieku. Doceniamy ciekawość, elastyczność i kreatywność bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wpieramy kreatywność w naszej szkole poprzez działania interdyscyplinarne, zadawanie odpowiednich pytań pobudzających do myślenia i refleksji, możliwość odkrywania i pielęgnację wyobraźni podczas zajęć zarówno przedmiotów ścisłych jak i artystycznych.


Zamknij
Muzyka

Muzyka

Obecnie badania naukowe z dziedziny neurobiologii i kognitywistki wykazały, że granie na instrumencie muzycznym powinno być nieodłącznym elementem zintegrowanego systemu edukacji.

Neurobiologia i naurodydaktyka wskazują na ogromne efekty, które trudno przyrównać do jakichkolwiek innych aktywności jakie mogą mieć wpływ na ludzki mózg. Mówił o tym Einstein, pisał Gordon, potwierdzają naukowcy z całego świata. Korzyści grania na instrumencie obserwowane są nie tylko z zakresu umiejętności matematycznych oraz językowych, ale także emocjonalnych. Platon pisał : “Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything”


Zamknij
Języki

Języki

Język stanowi główne źródło komunikacji, a globalizacja zmusza ludzi do porozumiewania się, dlatego nauka języków obcych jest tak ważna.

Język angielski nie jest traktowany u nas jako język obcy, ale jako drugi język niezbędny do komunikacji w dzisiejszym świecie. Na koniec szkoły podstawowej, chcemy aby nasi uczniowie płynnie komunikowali się i byli w stanie przeprowadzić dyskusję, argumentować, napisać artykuł i swobodnie czytać literaturę.


Zamknij
Wiara we własne siły

Wiara we własne siły

Budujemy wśród uczniów poczucie, że wszystko zależy od nas, a mianowicie od ilości i jakości pracy jaką wykonamy. Nie ma rzeczy niemożliwych.

Wychowani jesteśmy w przekonaniu, że rodzimy się z pewnymi talentami. Powoduje to dwa mylne przekonania. Z jednej strony poczucie, że jeśli mamy talent to sukces przyjdzie sam i bez ciężkiej pracy. Z drugiej strony zbyt szybko poddajemy się, kiedy spotykamy się z trudnościami w obszarze spoza naszego "talentu".


Zamknij
Zdrowie emocjonalne

Zdrowie emocjonalne

W szkole zwykle szczególny nacisk kładzie się na proces dydaktyczny pomijając w tym aspekt emocjonalny. Jednak w dzisiejszym świecie pełnym pędu, reklam, stresu i oceny, szczególnie ważne jest zadbanie o emocje naszych dzieci-równie ważne jak nauka.

Potwierdzono, że ocenianie sumaryczne (oceny) jest w dłuższej perspektywie demotywujące oraz może wpływać negatywnie na uczniów. Proces edukacyjny bez komfortu emocjonalnego jest nieefektywny. Stworzyliśmy autorski system dostarczania informacji zwrotnej opartej w dużej mierze na samoocenie. Dodatkowo dzięki małym klasom (12 osób) nauczyciel ma możliwość poznania każdego z uczniów i nawiązania z nim bezpośredniej relacji oraz dopasowanie treści do indywidualnych możliwości dziecka.


Zamknij
Empatia

Empatia

Współodczuwanie, czyli umiejetność wyobrażania sobie uczuć i emocji drugiej osoby oraz zdolność odczytywania sposobu myślenia drugiej osoby jest niezbędnym elementem tworzenia wartościowych relacji.

Na rozwój empatii wpływ mają relacje z rodzicami we wczesnym etapie dzieciństwa, a potem także środowisko, w jakim człowiek wzrasta i dlatego tak ważne jest zwracanie na nią uwagi, akcentowanie i wzmacnianie jej w przestrzeni szkolnej.


Zamknij
Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

To nie przedmiot, którego można się nauczyć, gdyż oprócz wiedzy i umiejetność wymaga odwagi w działaniu.

Na przedsiębiorczość składa się: kreatywność i innowacja, umiejętność wykorzystania pomysłów, podejmowanie ryzyka (niepewność), dynamizm, aktywność oraz umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków. W LAS Academy podczas naszych lekcji, projektów i dodatkowych aktywności, tworzymy warunki, aby powyższe cechy mogły być ćwiczone.

Uczymy się przez całe życie

Uczymy się przez całe życie

Rozwiń

Zamknij
Uczymy się przez całe życie

Uczymy się przez całe życie

Zostaliśmy wyposażeni w mózgi, które stworzone zostały do ciągłego uczenia się. Żaden inny organizm na świecie, nie robi tego lepiej niż my.

Ze światowej literatury naukowej czerpiemy wiedzę o tym jak uczy się mózg, i wykorzystujemy ją stwarzając jak najlepsze warunki procesu uczenia się. Zamiana motywacji wewnętrznej do uczenia się na motywacje zewnętrzną w postaci ocen, nie ma uzasadnienia. Wiemy, że ciekawe lekcje oraz inspirujący nauczyciele sprawią, że nauka postrzegana będzie jako przyjemność i rozwój wewnętrzny, wzmacniając chęć uczenia się przez całe życie.

Kreatywność

Kreatywność

Rozwiń

Zamknij
Kreatywność

Kreatywność

Dzisiejszy świat wymaga innych kompetencji, niż miało to miejsce w XX wieku. Doceniamy ciekawość, elastyczność i kreatywność bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wpieramy kreatywność w naszej szkole poprzez działania interdyscyplinarne, zadawanie odpowiednich pytań pobudzających do myślenia i refleksji, możliwość odkrywania i pielęgnację wyobraźni podczas zajęć zarówno przedmiotów ścisłych jak i artystycznych.

Muzyka

Muzyka

Rozwiń

Zamknij
Muzyka

Muzyka

Obecnie badania naukowe z dziedziny neurobiologii i kognitywistki wykazały, że granie na instrumencie muzycznym powinno być nieodłącznym elementem zintegrowanego systemu edukacji.

Neurobiologia i naurodydaktyka wskazują na ogromne efekty, które trudno przyrównać do jakichkolwiek innych aktywności jakie mogą mieć wpływ na ludzki mózg. Mówił o tym Einstein, pisał Gordon, potwierdzają naukowcy z całego świata. Korzyści grania na instrumencie obserwowane są nie tylko z zakresu umiejętności matematycznych oraz językowych, ale także emocjonalnych. Platon pisał : “Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything”

Języki

Języki

Rozwiń

Zamknij
Języki

Języki

Język stanowi główne źródło komunikacji, a globalizacja zmusza ludzi do porozumiewania się, dlatego nauka języków obcych jest tak ważna.

Język angielski nie jest traktowany u nas jako język obcy, ale jako drugi język niezbędny do komunikacji w dzisiejszym świecie. Na koniec szkoły podstawowej, chcemy aby nasi uczniowie płynnie komunikowali się i byli w stanie przeprowadzić dyskusję, argumentować, napisać artykuł i swobodnie czytać literaturę.

Wiara we własne siły

Wiara we własne siły

Rozwiń

Zamknij
Wiara we własne siły

Wiara we własne siły

Budujemy wśród uczniów poczucie, że wszystko zależy od nas, a mianowicie od ilości i jakości pracy jaką wykonamy. Nie ma rzeczy niemożliwych.

Wychowani jesteśmy w przekonaniu, że rodzimy się z pewnymi talentami. Powoduje to dwa mylne przekonania. Z jednej strony poczucie, że jeśli mamy talent to sukces przyjdzie sam i bez ciężkiej pracy. Z drugiej strony zbyt szybko poddajemy się, kiedy spotykamy się z trudnościami w obszarze spoza naszego "talentu".

Zdrowie emocjonalne

Zdrowie emocjonalne

Rozwiń

Zamknij
Zdrowie emocjonalne

Zdrowie emocjonalne

W szkole zwykle szczególny nacisk kładzie się na proces dydaktyczny pomijając w tym aspekt emocjonalny. Jednak w dzisiejszym świecie pełnym pędu, reklam, stresu i oceny, szczególnie ważne jest zadbanie o emocje naszych dzieci-równie ważne jak nauka.

Potwierdzono, że ocenianie sumaryczne (oceny) jest w dłuższej perspektywie demotywujące oraz może wpływać negatywnie na uczniów. Proces edukacyjny bez komfortu emocjonalnego jest nieefektywny. Stworzyliśmy autorski system dostarczania informacji zwrotnej opartej w dużej mierze na samoocenie. Dodatkowo dzięki małym klasom (12 osób) nauczyciel ma możliwość poznania każdego z uczniów i nawiązania z nim bezpośredniej relacji oraz dopasowanie treści do indywidualnych możliwości dziecka.

Empatia

Empatia

Rozwiń

Zamknij
Empatia

Empatia

Współodczuwanie, czyli umiejetność wyobrażania sobie uczuć i emocji drugiej osoby oraz zdolność odczytywania sposobu myślenia drugiej osoby jest niezbędnym elementem tworzenia wartościowych relacji.

Na rozwój empatii wpływ mają relacje z rodzicami we wczesnym etapie dzieciństwa, a potem także środowisko, w jakim człowiek wzrasta i dlatego tak ważne jest zwracanie na nią uwagi, akcentowanie i wzmacnianie jej w przestrzeni szkolnej.

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

Rozwiń

Zamknij
Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

To nie przedmiot, którego można się nauczyć, gdyż oprócz wiedzy i umiejetność wymaga odwagi w działaniu.

Na przedsiębiorczość składa się: kreatywność i innowacja, umiejętność wykorzystania pomysłów, podejmowanie ryzyka (niepewność), dynamizm, aktywność oraz umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków. W LAS Academy podczas naszych lekcji, projektów i dodatkowych aktywności, tworzymy warunki, aby powyższe cechy mogły być ćwiczone.

Poznaj nas bliżej

Wartości

Nasz etos, czyli stały sposób postępowania wobec świata i ludzi, oparty jest w LAS Academy na takich wartościach jak:

  • szacunek
  • uczciwość
  • życzliwość
  • rodzina
  • samorozwój (czyli ciągła praca nad sobą w szerokim znaczeniu rozwoju poznawczego, emocjonalnego i duchowego)