LAS Academy LAS Academy

Edukacja artystyczna

„The greatest scientists are artists as well“ - Albert Einstein

Edukacja artystyczna związana jest z rozwojem samodzielności, wpływa na zdolności komunikacyjne, kształtuje emocjonalność i wrażliwość. Dzieci, które uczestniczyły w zajęciach muzycznych osiągały lepsze wyniki w nauce oraz testach pamięci. Zaobserwowano także zwiększenie pamięci operacyjnej, która jest kluczowym elementem kreatywności.

W dobie światowego zapotrzebowania na kreatywność, naturalnym stało się dla nas włączenie naszych uczniów w szereg zajęć artystycznych. Są one szczególnie ważnym elementem codziennego życia szkoły. W naszej szkole dzielimy edukację artystyczną na 3 części: muzyka, plastyka i teatr.