LAS Academy LAS Academy

Science

“Tell me and I will forget, show me and I may remember; involve me and I will understand.” ― Confucius

Od czasów Galileusza i Newtona niezmiennie obserwuje się nieustającą dynamizację rozwoju nauk przyrodniczych (matematyki, medycyny, biotechnologii). To one są kołem napędowym dzisiejszego świata.