LAS Academy LAS Academy

Emocje i relacje

Samoregulacja, czyli proces świadomego spojrzenia w głąb siebie, oceny sytuacji, odpowiedniej reakcji.

Dobre emocje podczas nauki

Nie jest tajemnicą, że informacje nacechowane emocjonalnie zapamiętujemy lepiej i na dłużej. Dzieje się tak dlatego, że znajdujące się w mózgu jądro migdałowate, ośrodek odpowiedzialny za emocje, jest silnie połączone z hipokampem- miejscem odpowiedzialnym za pamięć. Eksperyment Bowera potwierdził, że lepiej i na dłużej zapamiętujemy treści nacechowane pozytywnymi emocjami.

Dodatkowo, niezbędnym elementem uczenia się jest poczucie bezpieczeństwa. Niestety ani ocenianie, ani system testo-centryczny nie sprzyja dobrym emocjom, a spowodowany nimi stres blokuje przepływ informacji pomiędzy hipokampem i płatem czołowym, co skutecznie uniemożliwia myślenie wyższego rzędu.

Relacje

Relacja nauczyciel-uczeń jest niezwykle ważna i od niej zależy jak płynnie przebiegać będzie proces dydaktyczny. Oczywiście istnieje zależność mówiąca o tym, czym mniejsza grupa, tym silniejsza relacja. Z drugiej strony dbamy także o relację uczeń-uczeń, dlatego korzystając z prac naukowych zdecydowaliśmy się znaleźć „złoty środek”, co w naszym przypadku oznacza klasy maksymalnie 12-osobowe.

1

Włączamy pozytywne myślenie

2

Budujemy relacje oparte na wartościach

3

Uczymy jak radzić sobie z trudnymi emocjami

4

Podążamy za potrzebami dziecka

5

Wspieramy ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości

6

Wzmacniamy umiejętność komunikowania potrzeb i rozpoznawania emocji

7

Dbamy o pozytywną atmosferę dla rozwoju emocjonalnego jak i lepszego uczenia się

8

Pracujemy w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, zgodnie z podejściem proponowanym przez Jaspera Julla

9

Praktykujemy empatyczną komunikację w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy
- NVC (Rosenberg)