LAS Academy LAS Academy

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.

Info

Klasa pierwsza

DO KLASY 1 PRZYJMUJEMY DZIECI Z ROCZNIKA 2013 i 2014. W przyszłym roku nie przewidujemy utworzenia klasy pierwszej.

Rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się na podstawie badania przydatności. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Klasy od II do VII

Rekrutacja dla klas wyższych niż klasa pierwsza odbywa się na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego oraz dni próbnych (udziału w zajęciach lekcyjnych).

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ CAŁY PROCES REKRUTACYJNY ODBYWA SIĘ ON-LINE.

Jesteś zainteresowany dołączeniem do naszej szkoły - wypełnij formularz wraz z załącznikiem. W odpowiedzi wyślemy wniosek rekrutacyjny wraz ze szczegółowymi informacjami na temat dalszych etapów rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie:

Szkołę tworzymy dla dzieci, ich szczęśliwego dzieciństwa i satysfakcjonującego życia w dorosłości. Nie jest to projekt biznesowy i nie czerpiemy z niego żadnych korzyści finansowych, a cały przychód uzyskany z czesnego, dotacji, sponsorów czy innych źródeł przeznaczamy na działalność Szkoły.

Jeżeli bliskie są Wam nasze założenia i czujecie, że to dobre miejsce dla Waszego dziecka/dzieci, ale wysokość czesnego stanowi dla Was przeszkodę – skontaktujcie się z nami! Wierzymy, że wspólnie uda nam się znaleźć rozwiązanie.

Prawdopodobnie istnieje tyle sposobów wsparcia szkoły, ilu jest rodziców. Jeżeli masz na to pomysł lub jeżeli nie masz pomysłu, ale masz chęci to nie zwlekaj i skontaktuj się z nami!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, rekrutacja na rok szkolny 2020/21 prowadzona będzie on-line. Prosimy o wysłanie formularza wraz z ankietą (poniżej) do dnia 08.05.2020. Po tym terminie przyjęcie do klas I-III nie będzie możliwe, a przyjęcie do klasy IV-VII tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Ankieta do pobrania:

Pobierz ankietę dla rodziców Pobierz ankietę dla rodziców

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Czesne

płatne 12 miesięcy

Pierwsze dziecko

1200 zł / msc.

Drugie i kolejne

1000 zł / msc.